دسته بندی

Share

» :: کشت گلخانه ای توت فرنگی
پاورپوینت کشت گلخانه ای توت فرنگی شامل مراحل اخذ مجوز خرید وایجاد زمین مناسب کاشت ، داشت وبرداشت توت فرنگی  خرید و دانلود محصول

1395/09/10
پاورپوینت , کشت توت فرنگی , توت فرنگی گلخانه ای
23صفحه : ازاخذمجوز تا برداشت محصول |